Regler

Regler

Regler: (forefindes også på bagsiden af scorekortet)


1. Generelt

Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud, undervejs passeres eventuelle indlagte forhindringer på korrekt vis.


2. Spark

Der spilles, indtil bolden er i hul. Man noterer det antal spark, der i alt er brugt. Hver spiller har ansvar for at tælle sine egne antal spark, og antallet noteres på scorekortet efter hver runde.


3. Udstyr

Der spilles med en fodbold i størrelse 5. For børn dog også tilladt med størrelse 3 og 4. Der må ikke benyttes fodboldstøvler eller lignende, der kan medvirke til at beskadige græsset.


4. Opførsel på banen

Der vises respekt for andre spillere på banen ved at holde passende afstand og undlade at sparke på tidspunkter, hvor man risikerer at ramme andre.

Går man i en gruppe lader man hurtigere bagfrakommende spillere eller grupper passere.


5. Rækkefølge

Ved udspark fra første hul sparker yngste spiller først og derefter efter alder.

Ved udspark på de senere huller er det den spiller, der gik den foregående bane i færrest spark, der starter.

Ved efterfølgende spark er det altid den spiller, hvis bold ligger længst fra hullet, der sparker. Ved forhindringer er det den spiller, hvis bold ligger længst fra forhindringen, der sparker.

Se endvidere specialregler på hver bane.


6. Udsparkssted

Der sparkes ud fra tee-stedet i starten af banen. Bolden placeres et vilkårligt sted på kunstgræsmåtten, hvis der ikke står andet beskrevet ved specialregler for den enkelte bane.


7. Out of bound

Enkelte steder på banen er placeret hvide ”out of bound-pæle”. Ender bolden udenfor de hvide pæle er den tabt og man bliver nødt til at sparke fra det sted, hvorfra man sparkede, inden bolden røg ”out of bound”


8. Droppe bold

Er bolden endt uden for de hvide ”out of bound-pæle”, er bolden endt i åen eller er bolden endt på en placering, hvor det efter spillerens vurdering ikke er muligt at sparke bolden fra, sparker man bolden på ny fra det sted, hvor den oprindelig var liggende.

At droppe bolden koster et ekstra spark.


9. Hvordan må bolden sparkes

Bolden må kun flyttes med foden. Alle former for spark er tilladt med undtagelse af ført bold.


10. Genplacering af bold

Hvis en medspillers bold ligger i vejen for et spark, kan man bede medspilleren om midlertidigt at fjerne bolden. Efter endt spark genplaceres medspillerens bold.


11. Flag

Flaget må tages op af hullet, når bolden er på green.


12. Bold rammes af anden bold

Rammer en spiller ved sit spark en medspillers bold, bliver spillerens bold liggende på positionen, hvor den ender, mens medspillerens bold genplaceres.


13. Spark, der ryger forbi en forhindring

Sparker man forbi en forhindring, som man skal igennem, sparkes bolden tilbage så man igen får mulighed for at passere forhindringen.

14. Specialregler

På enkelte baner gælder der specialregler. Se starthuset på hver bane for yderligere beskrivelse.

Sunds Fodboldgolf


Fodboldgolf kan alle være med til – unge som gamle, damer og herrer – det er en sjov og hyggelig aktivitet.